Cennik i terminy

Wynagrodzenie za sporządzony operat nieruchomości typowych jest ustalane każdorazowo indywidualnie z klientem w trakcie rozmowy telefonicznej, w przypadku typowych nieruchomości jak: działki budowlane, mieszkania, domy jednorodzinne.
W przypadku nieruchomości pozostałych, po przeprowadzeniu oględzin nieruchomości.

Koszt wyceny jest uzależniony od :

 • rodzaju nieruchomości,
 • nakładu pracy,
 • terminu wykonania.

Koszt wyceny nie jest uzależniony od wartości nieruchomości.
Termin wykonania wyceny w przypadku nieruchomości typowych – do 5 dni, w innych przypadkach uzgadniany indywidualnie.

Do sporządzenia wyceny są mi potrzebne dokumenty:

 • wypis z rejestru gruntów
 • odpis księgi wieczystej
 • mapka terenu
 • warunki zabudowy
 • pozwolenie na budowę
 • projekt techniczny budynku
 • informacja z planu zagospodarowania przestrzennego
 • informacja o odbiorze budynku (o ile został dokonany)
 • w przypadku mieszkania spółdzielczego, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej